Wieliczka (19-20.05.2017)

wieliczka_052017

3. Spotkanie Regionalne
Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji
„Psychologiczne aspekty leczenia chorych z bólem przewlekłym”

19-20 maja 2017, Hotel Lenart, Wieliczka

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W imieniu tarnowskiego Oddziału Neurochirurgii, Zarządu Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji i Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie naukowe poświęcone współczesnym możliwościom leczeniu bólu przewlekłego za pomocą neuromodulacji rdzenia kręgowego. Pacjent zmagający się z bólem przewlekłym szuka pomocy u wielu lekarzy różnych specjalności. Stąd ważne by byli oni świadomi możliwości tej coraz częściej stosowanej metody. Za tą świadomością będzie szła interdyscyplinarna i skoordynowana współpraca środowiska medycznego, dzięki której pacjenci otrzymają skuteczniejszą pomoc i poprawę komfortu życia.

Wykładowcami będą eksperci posiadający praktyczne doświadczenie w stosowaniu tej metody w kraju i Europie. Mamy nadzieję, że kameralna formuła spotkania będzie sprzyjać nieskrępowanej wymianie doświadczeń i dyskusji pomiędzy słuchaczami oraz zaproszonymi ekspertami.

Jednodniowe szkolenie w formie wykładów prezentowanych przez ekspertów i praktyków w dziedzinie stymulacji rdzenia kręgowego z całej Polski i Europy. Językiem wykładowym jest polski z wyjątkiem wykładów zaproszonych gości.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich lekarzy zainteresowanych leczeniem bólu a w szczególności do specjalistów specjalizujących się w zakresie ortopedii, medycynie rodzinnej oraz internistów.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia powinien wiedzieć:
1. Co to jest neuromodulacja i jakie są jej mechanizmy działania
2. Którzy pacjenci kwalifikują się do neuromodulacji
3. Jakie są najczęstsze zespoły bólowe dobrze odpowiadające na neuromodulację
4. Jakie są powikłania i niepowodzenia metody

Program ramowy

19.05.2017 (piątek)
Od godz. 17.00 – Rejestracja uczestników
Godz. 19.00 – Powitanie uczestników
Godz. 19.10 – Wykład inauguracyjny
prof. Andrzej Maciejczak – „Przewlekłe bóle kręgosłupa. Koszty leczenia dla gospodarki i ekonomii krajów rozwiniętych oraz długoterminowa efektywność ekonomiczna leczenia bólów stymulacją rdzenia”
Godz. 19.30 – Kolacja

20.05.2017 (sobota)
Od godz. 08.30 – Rejestracja uczestników
Godz. 09.00 – Sesja naukowa I
dr Barbara Jagiełło-Bajer – „Przewlekły, neuropatyczny ból – mechanizm powstawania, kiedy mówimy o bólu przewlekłym”
dr Elbabe – Prezentacje elektrod – Medtronic, St. Jude Medical
Godz. 10.45 – Przerwa kawowa
Godz. 11.30 – Sesja naukowa II
mgr K. Tarnowski – „Aspekty psychologiczne opieki nad chorym z przewlekłym zespołem bólowym”
dr Barbara Jagiełlo-Bajer – „Doświadczenia własne w leczeniu chorych z bólem przewlekłym z użyciem elektrody chirurgicznej w Oddziale Neurochirurgii w Tarnowie”
dr Grzegorz Kiwic – „Doświadczenia własne w leczeniu chorych z bólem przewlekłym z użyciem elektrody przezskórnej w Oddziale Neurochirurgii W Jastrzębiu”
Godz. 13.15 – Zakończenie Spotkania
Godz. 13.30 – Obiad

Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie przez formularz rejestracyjny.

Więcej na stronie: http://www.spotkanieregionalneptnm.pl/