Członkostwo

Formularz członkowski

Pola oznaczone (*) są wymagane

Imię*

Nazwisko*

Tytuł

Miejsce pracy

Adres kontaktowy*

Ulica i numer

Miasto i kod pocztowy

Województwo

Telefon - praca

Fax

Telefon komórkowy*

Adres email

Specjalizacja

Czy wszczepia Pani/Pan implanty
TakNie

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na:*

Udzielenie informacji na temat w/w danych osobom trzecim:
TakNie
Umieszczenie danych dot. miejsca pracy w przestrzeni publicznej:
TakNie

Czy jest Pani/Pan członkiem INS? Jeśli Tak - od kiedy: (rrrr-mm-dd):

ZASADY CZŁONKOWSTWA

Członkowie sekcji krajowej stają się automatycznie członkami INS. Wszyscy są zobowiązani do wnoszenia corocznych opłat w kwocie 150 US $, plus wpłaty dodatkowe ustalone przez jej członków w poczet kosztów administracyjnych. Suma  $ 100 US jest kierowana na roczną subskrypcję czasopisma Neuromodulation, $50 jest pobierana na koszty administracyjne INS oraz na administrowanie stroną internetową. Jest także opłata ulgowa $50 dla studenta, pielęgniarki jakkolwiek ci członkowie otrzymują z członkostwem jedynie dostęp internetowy do czasopisma.

Czasopismo: Neuromodulation

Neuromodulation jest czasopismem recenzowanym, wydawanym w cyklu dwumiesięcznym. Publikacje są całkowicie poświęcone neuromodulacji i funkcjonalnej elektrostymulacji. Jest to nośnik informacji naukowej przekazywanej członkom INS oraz innym zainteresowanym. Publikowane są prace neurochirurgów, anestezjologów, neurologów, kardiologów, angiologów, urologów, fizjoterapeutów, fizjologów oraz inżynierów biomedycznych. Zamierzeniem czasopisma jest kontynuacja szerzenia wiedzy i włączanie innych dyscyplin medycznych w kontekście zastosowań technik neuromodulacji na miarę rozwoju technologii i nauki. Każdy członek INS otrzymuje dostęp do czasopisma – włącznie z 14 letnim archiwum publikowanych na jego łamach prac naukowych. Zachęcamy do zgłaszania prac do publikacji pod adresem  http://mc.manuscriptcentral.com/ner

Konferencje edukacyjne i możliwości korzystania z kontaktów

INS organizuje konferencja naukowe co 2 lata, prezentując innowacyjne zastosowania technik neuromodulacji przez liderów w tej dziedzinie. Sekcje krajowe organizują ponadto coroczne konferencje naukowe. Konferencje dają członkom możliwości bezpośredniego korzystania z wymiany najnowszych informacji.

Członkowie INS otrzymują zniżkę na opłaty konferencyjne. 11-ty Światowy Kongres odbędzie się w dniach 08-13 czerwca 2013 roku w Berlinie (www.neuromodulation.com/page/inscongress)

Interaktywna strona internetowa – www.neuromodulation.com

INS ma także obszerną stronę internetową dla celów globalnej organizacji oraz sekcji krajowych. Polska Sekcja INS automatycznie będzie miała swoją „zakładkę” w ramach oficjalnej strony internetowej z łatwą możliwością administrowania jej zawartości. Strona zawiera bezpieczną bazę danych wyszukiwania członków INS, forum dyskusyjne online, które jak mamy nadzieję jeszcze bardziej „zaiskrzy się” kontaktami, współpracą i innowacjami w ramach pracy i doświadczeń członków naszej światowej wspólnoty.

Instrukcja dla nowego członka Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji oficjalnej sekcji krajowej International Neuromodulation Society:

  1. Wydrukuj 1 stronę, wypełnij ją, zeskanuj ją i prześlij jako załącznik do zwrotnej korespondencji e-mailowej lub prześlij pocztą na adres: Wiesław Łach , ul. Drozdowa 67a; 71-221 Szczecin
  2. Wpłać 600 zł na konto PTN w mBank: (IBAN): PL 09 1140 2017 0000 4402 1288 0147 z dopiskiem: „Roczna składka członka Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji – Imię i Nazwisko”
  3. Poleć swoim koleżankom i kolegom udział w pracach PTN – mile widziani są członkowie WSZYSTKICH DYSCYPLIN KLINICZNYCH.

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie i zachęcam do dalszej współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *