Skład Zarządu

Przewodniczący: Prof. Wojciech Maksymowicz

Wiceprzewodniczący: Dr. Teodor Goroszeniuk

Sekretarz: Dr. Łukasz Grabarczyk

Skarbnik: Dr. Wiesław Łach

Członkowie: Dr. Magdalena Boczarska-Jedynak, Dr. Witold Libionka, Dr. Paweł Sokal